Hvem er vi?

I dit lægehus kan du møde social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, læger og speciallæger.

Inge, Karina, Rikke, Tanja og Mette er social- og sundhedsassistenter. De svarer vores telefoner og hjælper dig ved skranken. Derudover varetager de blandt andet udtagning af blodprøver og hjertekardiogrammer og undersøger urinprøver.

Sarah, Mia, Lene og Thomas er sygeplejersker. De har bred almen medicinsk erfaring, og de varetager størstedelen af vores konsultationer i klinikken. Sygeplejersken er din primære kontaktperson, og har overblikket over dit forløb og din sygdomshistorie.

Sygeplejerskerne drøfter løbende dagens patienter og deres patientforløb med speciallægerne, og det er speciallægen, som endelig beslutningstager af behandlingen. Ved planlagte tider kan du opleve, at både speciallægen og sygeplejersken deltager i konsultationen. 

Anne, Sverre og Christian er speciallæger i almen medicin. De ejer og driver lægehuset.

Lægehuset deltager i den lægelige videreuddannelse. Derfor har vi i perioder på 6 til 12 måneder, 1 til 2 læger ansat som led i deres uddannelse til praktiserende læge eller hospitalslæge. De er færdiguddannede fra universitetet og har minimum haft 6 måneder på hospital. De har afsat mere tid til den enkelte konsultation, og de faste læger superviserer dem løbende hver dag.