Kroniske sygdomme

Vi vil gerne tilbyde regelmæssige årskontroller til kroniske lidelser som

  • Forhøjet blodtryk
  • Hjertesygdom
  • Sukkersyge
  • Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
  • Astma/allergi
  • Osteoporose (knogleskørhed)
  • Depression/psykisk lidelse/demens
  • Visse kroniske bevægeapparatslidelser

Sundhedsstyrelsen anbefaler alle med en kronisk sygdom at gå til regelmæssig kontrol ved egen læge. Vi tilbyder derfor, at alle med en af ovenstående lidelser får foretaget en kontrol mindst x 1 årligt.

For visse lidelser, specielt sukkersyge og forhøjet blodtryk, vil vi anbefale hyppigere kontroller.

Til årskontrollen bedes du medbringe alt din faste medicin.

Bemærk:
Ved tidsbestilling vil du blive informeret om, hvis der er prøver/undersøgelser, som du skal have foretaget før kontrollen. Ofte vil det være hensigtsmæssigt, at du har fået taget blodprøver med mere hos assistenten, før du får tid til opsamling hos lægen eller sygeplejersken.