Priser/Kørekort/Attester

Motorattest: Du bedes udfylde noget af attesten inden konsultationen. Vi udleverer attesten ved skranken. Vi undersøger dit syn såvel med korrektion (briller/kontaktlinser) som uden, så husk at medbringe briller/kontaktlinser og evt. saltvand til disse. Husk at medbringe billede.

Unge uden kroniske sygdomme kan bestille en tid på internettet. Skal du have dit kørekort fornyet, eller er du kendt med kronisk lidelse, bedes du bestille tid via telefon, så der kan blive sat mere tid af.

Andre attester: Ring og bestil tiden med oplysning om antal sider så vi kan afsætte den nødvendige tid til attesten. Bestil i god tid, da der til nogle attester skal sættes en del tid af.

Priser:


Patienter i sygesikringsgruppe 2:

Telefonkonsulation: 150 kr

Receptfornyelse: 100 kr

Konsultation: 500 kr (for hver 10 minutter)

Almene attester: (Priser incl moms)

Kørekortsattest 18 år: 500 kr
Kørekortsattest: 600 kr
Kørekortsattest ved sukkersyge: 700 kr

Ved kørekortsattest med tolk, skal patienten selv kontakte og betale for tolk.  Lægen kan til enhver tid under konsultationen afvise at lave attesten, hvis der ikke er tilstrækkelig god tolkning. Ved behov for tolkning fastsætter lægen prisen for kørekortsattest efter tidsforbrug under konsultationen og prisen kan variere fra kr. 600-1000.

Mulighedserklæring/lægeerklæring til arbejdsgiver ved sygdom: 500 kr
Frihåndsattest efter forbrug min. 200 kr = billigste frihåndsattest


Forsikring- og pensions attester:
Priser for forsikringsattester (kun relevant for forsikringsselskaber) Pris (incl moms)

HIV-antistofattest 950 kr
FP 220 Blodtryks- og lipidattest 1000 kr
FP 300 Begyndelsesattest 1400 kr
FP 350 Statusattest til forsikring 1400 kr
FP 360 Statusattest til forsikring – Nakke og hals 1400 kr
FP 401 Lægeattest ved nedsat erhvervsevne 1   1400 kr
FP 410 Funktionsattest 800 kr
FP 420 Funktionsattest – Bryst og lænderyg 1400kr
FP 430 Funktionsattest – Skulder, overarm og albue 1400 kr
FP 440 Funktionsattest – Underarm og håndled 1400 kr
FP 450 Funktionsattest – Fingre 1400 kr
FP 460 Funktionsattest – Hofte og lår 1400 kr
FP 470 Funktionsattest – Knæ 1400 kr
FP 480 Funktionsattest – Fod og underben 1400 kr
FP 490 Funktionsattest – Tæer, mellemfod og fodrod 1400 kr
FP 500 Funktionsattest – Øje 1800 kr
FP 510 Funktionsattest – Hørelse 1800 kr

Forsikringsselskabet betaler regningen for selve blodprøveanalysen (Regionen sender regning til forsikringsselskabet)
Betingelser:
1) Ovenstående attester vil, såvidt det er muligt, blive udfærdiget senest 6 uger efter at forsikringsselskabet skriftelig har udbedt sig den pågældende attest (under forudsætning af at patienten selv kontakter klinikken for tidsbestilling senest 14 dage efter anmodningen fra forsikringsselskabet). Såfremt patienten kontakter klinikken senere end 14 dage efter anmodningen fra forsikringsselskabet (for tidsbestilling) ændres fristen på de ovenstående 6 uger til 4 uger efter patientens henvendelse til klinikken. Ugerne i skolerne sommerferie (6 uger) regnes ikke med i ovenstående frister, idet der ikke kan påregnes attestudfærdigelse i denne periode. Dvs. ved attestanmodning senere end 6 uger før påbegyndelsen af skolernes sommerferie ændres ovenstående frister til hhv. 12 uger (fra forsikringsselskabets anmodning) og 10 uger (fra patienten har kontaktet klinikken for tidsbestilling)
I specielle situationer med stor travlhed, sygdom hos klinikkens læger/personale eller andre ekstraordinære situationer forbeholder klinikken sig ret til at forlænge ovenstående frister. Klinikken kontakter selvfølgelig forsikringsselskabet, så snart man bliver klar over, at fristerne ikke kan overholdes, og forsikringsselskabet kan således afgøre, om det vil vente på udfærdigelsen eller trække anmodningen tilbage.
2) Såfremt forsikringsselskabet ønsker hurtigere udfærdigelse af attest end anført i punkt 1, kan forsikringsselskabet kontakte klinikken mhp. om der kan laves speciel aftale for dette. Attestprisen øges typisk ved forkortet tidsfrist til udfærdigelse, men den præcise pris afhænger at klinikkens pågældende kapacitet på den pågældende tidspunkt sammenholdt med hvor stor afkortelse af tidsfristen, som forsikringsselskabet har behov for. Klinikken forbeholder sig ret til at afslå at afkorte fristen.
3) Alle ovenstående priser er under forudsætning af at patienten (både på anmodningstidspunktet og attestudfærdigelsestidspunktet) er tilmeldt klinikken som gruppe 1 sikret patient.
4) Klinikken forbeholder sig ret til at meddele forsikringsselskabet at klinikken ikke ønsker og/eller ikke har mulighed for at udfærdige den pågældende attest på den pågældende patient. Klinikken forbeholder sig ret til at gøre dette uden angivelse af årsagen hertil.