Hvem er vi?

Kompagniskabspraksis:

Klinikken ejes af de 3 faste læger: Anne Astrup, Sverre Strøm og Christian Meldgaard og drives i kompagniskab.

Det betyder, at vi er fælles om vores patienter, men i praksis følges langt de fleste patienter af samme læge, hvilket er mest hensigtsmæssigt for alle parter.

I ferier, ved kurser eller i forbindelse med arbejdsfunktioner udenfor klinikken vil man blive tilbudt tid hos en af klinikkens øvrige læger, hvis den faste læge ikke er tilstede.

I perioder kan der være længere ventetid hos nogle af lægerne. Du kan naturligvis bestille tid hos en bestemt læge, men i akutte tilfælde kan det være nødvendigt at konsultere en af de læger, som er til rådighed på det pågældende tidspunkt.

Vi ønsker alle at tage del i alle aspekter af arbejdet i klinikken. Vi deles om alle opgaverne og er fælles om patienter, personale og alle faciliteterne.

Vores praksis deltager i den lægelige videreuddannelse. Derfor har vi i perioder på 6 til 12 måneder, 1 til 2 læger ansat som led i deres uddannelse til praktiserende læge eller hospitalslæge. De er færdiguddannede fra universitetet og har minimum haft 6 måneder på hospital. De har afsat mere tid til den enkelte konsultation, og de faste læger superviserer dem løbende hver dag.

I kortere perioder har vi lægestuderende i praktik. De overværer konsultationen, hvis du giver tilladelse hertil.

Af fastansat personale har vi 2 sygeplejerske, 4 social- og sundhedsassistenter. Personalet tager under supervision del i undersøgelserne og behandlingen, og har selvstændige konsultationer. Af sådanne arbejdsopgaver kan nævnes kontrol af blodtryk, vægt, visse børneundersøgelser, udfyldelse af vandrejournaler, sukkersyge, og andre kroniske sygdomme, hjertediagram, fjernelse af sting, blodprøvetagning, laboratoriearbejde, sårbehandling, lungefunktionsundersøgelse, vortebehandling, kostvejledning, vaccinationer, øreskylning, assistance ved operation mm.