Hvem er vi?

Kompagniskabspraksis:

Klinikken ejes af de 3 faste læger: Anne Astrup, Sverre Strøm og Christian Meldgaard og drives i kompagniskab.

Vi er fælles om vores patienter. Derfor vil kunne få tider ved såvel sygeplejesker, social og sundhedsassistenter og læger.

Vi ønsker alle at tage del i alle aspekter af arbejdet i klinikken. Vi deles om alle opgaverne og er fælles om patienter, personale og alle faciliteterne.

Vores praksis deltager i den lægelige videreuddannelse. Derfor har vi i perioder på 6 til 12 måneder, 1 til 2 læger ansat som led i deres uddannelse til praktiserende læge eller hospitalslæge. De er færdiguddannede fra universitetet og har minimum haft 6 måneder på hospital. De har afsat mere tid til den enkelte konsultation, og de faste læger superviserer dem løbende hver dag.

I kortere perioder har vi lægestuderende i praktik. De overværer konsultationen, hvis du giver tilladelse hertil.

Af fastansat personale har vi 2 sygeplejerske, 5 social- og sundhedsassistenter. Personalet tager under supervision del i undersøgelserne og behandlingen, og har selvstændige konsultationer.

Vi har lige nu lukket for tilgang af patienter.